ជាងភ្លើង company

 • Location Phnom Penh
 • Salary 250-400$
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Dec 29, 2017
 • Job Requirements

    – ស្មោះត្រង់រួសរាយរាក់ទាក់ និងឧស្សាព្យាយាម
  – មានជំនាញខាងជាងភ្លើងច្បាស់លាស់
  – អត់ធ្មត់ និងស្រឡាញ់ការងារ
  – មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ
  – អាចប្រើប្រាស់ភាសារអង់គ្លេសបានខ្លះៗកាន់ល្អNote: B#00473
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com
 • Apply Now