ជាងភ្លើង (ស្តុបបូកគោ) 200$ – 400$

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 13, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – មានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំឡើងទៅ
  – មានកំរិតវប្បធម៏ចាប់ពីថ្នាក់ទី 12 ឡើងទៅ
  – មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំ ឡើងទៅ
  – មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់ និងមានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ អត់ធ្មត់នឹងការងារ

  Note: Ajco#00491

 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Madam Syrina
 • Phone 096/076 909-8909&076/096 227-5775
 • Email cv@aseanjobehr.com
 • Website http://www.aseanjobehr.com%20%20
 • Apply Now