ជាងភ្លើង (ជាច្រើននាក់)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 1, 2018
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – មានបទពិសោធន៍ ​១ឆ្នាំ ខាងផ្នែកជាងភ្លើង
  – មានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ
  – មានភាពស្មោះត្រង់
  – មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
 • Contact Information

 • Company Name PHALLA HOME
 • Contact Person meng
 • Phone 023 6666 728/017 865 999
 • Email phalla.home@yahoo.com
 • Website
 • Apply Now