ជាងភ្លើង (ចេះចិន )

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 3
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – ត្រូវមាន រឺ គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចធ្វើបាន
  – ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ នឹង ម៉ោងការងារ
  – ចេះភាសា ចិន អង់គ្លេស បន្តិចបន្តួចកាន់តែល្អ
  – មានកាយសម្បទារឹងមាំ
  – ស្មោះត្រង់ក្នុងការងារ។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now