ជាងបាញ់ថ្នាំ(ម្ដុំផ្សារដើមគរ)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – មានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងការងារ
  – មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
  – មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
  – មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
  – គោរពពេលវេលាការងារ
  -ការសិក្សាត្រឹមថ្នាក់ទី១២។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now