ជាងទឹកភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 7:30am-5:30pm

 • Location Phnom Penh
 • Salary 200-500$
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    -កំរិតសិក្សាគិតចាប់ពីថ្នាក់ទី៩ទៅ
  -មានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំឡើង
  -មានទំនាក់ទំនងល្អ និងអត់ធ្មត់
  -ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និងមានទំនួលខុសត្រូវ
  -គោរពពេលនិងម៉ោងការងារ។
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Mr.Vaingly Sophanna
 • Phone 092/070 337-785& 096/076 808-9808
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now