ជាងជួសជុលម៉ូតូធំ (200$-300$)

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 26, 2017
 • Job Description

    – ចេះជួសជុល ម៉ូតូធំ
  – រៀបចំទុកដាក់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាំងឡាយអោយបានត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមគោលការសុវត្ថិភាព
  – រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើឧបករណ៍ដំឡើងយានយន្ត និងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀ់បទុកដាក់ និងប្រើប្រាស់ទៅអ្នកក្រោមបង្គាប់
  – ធ្វើការជាក្រុមនិងចែករំលែកចំណេះដឹងអោយគ្នាទៅវិញទៅមក
  – រក្សាអនាម័យនិង សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងការងារអោយបានល្អ

   

  Job Requirements

    • មានសម្ថភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជួសជុសម៉ូតូ
  • មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍១ ឆ្នាំ
  • អាចអាននិង សរសេរភាសាខ្មែរបាន
  • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ
 • Contact Information

 • Company Name Idea Plus Co., Ltd
 • Contact Person Mr. Phon Sophath
 • Phone 070 666 471/070 676 675
 • Email sophath@ideaplus.com.kh
 • Website http://www.ideaplus.com.kh
 • Apply Now