ជាងជុសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 27, 2017
 • Job Description

    – យល់ដឹងពីរបៀបជួសជុល គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ។

   

  Job Requirements

    – អាចធ្វើការនៅក្រោមសម្ពាធន៍បាន
  – មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស
  – មានអត្តចរិកស្លូតបូត អត់ធ្មតនឹងការងារ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ហើយស្មោះត្រង់។
 • Contact Information

 • Company Name OMC Co., Ltd ( Company SUZUKI)
 • Contact Person Ms. Khann Srey Rath
 • Phone 023 224 866/ 081 76 35 35/089 96 07 05
 • Email sreyrath@omc.com.kh
 • Website http://www.omc.com.kh
 • Apply Now