ចុងភៅ(ម្ហូបចិន) 200$-400$ កំពុងសោម stay+food

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 2
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    – មានបទពិសោធន៍ខាង ចុងភៅយ៉ាងតិច 1 ឆ្នាំឡើង
  – មានភាពរូសរាយ រាក់ទាក់ និង ស្មោះត្រង់
  – ស្រឡាញ់ការងារ និង មានឆន្ទះ
  – អាចធ្វើការជាក្រុមបាន និង អត់ធ្មត់
  – អាចនិយាយភាសាចិនបាន្លះៗ
  – អាហាស្នាក់នៅ
  – ចំអិនសំរាបថៅកែម្នាក់គត់
  -ប្រាក់ខែ៣០០ដុលានិងមានបាយទឹក+ស្នាក់នៅ
  -ធ្វើការនៅកំពុងសោម
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now