គណនេយ្យករ

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 1
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Oct 8, 2017
 • Job Description

   

   

  Job Requirements

    គុណសម្បត្តិៈ
  ១) ភេទ ប្រុស
  ២) មានបរិញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  ២) មានបទពិសោធន៍ធ្វើគណនេយ្យករ ១-២ឆ្នាំ ឬ ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣
  ៣) មានឆន្ទៈរៀនកិច្ចការងារថ្មីៗដើម្បីធ្វើអោយផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុដំណើរការទៅរលូន ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទាន់ពេល
  ៤) អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Word, Excel, Qick Book)
  ៥) មានភាពរហ័សរហួន វាងវៃ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ធ្វើការងារជាក្រុមបាន និង មានភាពស្មោះត្រង់
 • Contact Information

 • Company Name 103 New Production Group Plc
 • Contact Person HR Department
 • Phone 093 888 103/070 216 103
 • Email hr@103npt.com.kh
 • Website http://www.103npt.com.kh
 • Apply Now

Related Jobs