កូនកាំបិត(១៥០ដុលា) ៣AM-៦AM

 • Location Phnom Penh
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 4
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Nov 4, 2017
 • Job Description

    ត្រូវអាំងសាច់និងជូយរៀបចំតិចទួច
  មួយថ្ងៃធ្វើការ៣ម៉ោង

   

  Job Requirements

    មិនគិតកំរិិតវប្បធម៍
  រួសរាយរាក់ទាក់
  ស្រលាញ់ការងារ
  មានបទសោធន៍ខាងរតតុឬធ្វើការនៅភោជ្ចន្នីដ្ធានកាន់តែប្រសើរ
  ប្រាក់ខែ១៥០ដុលា(បើធ្វើការល្អអាចឡើងទៀតបាន)
 • Contact Information

 • Company Name ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )
 • Contact Person Ms.Syrina
 • Phone 011/093 986-969 &076/096 227-5775
 • Email cvaseanjobs.sophanna@gmail.com
 • Website http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh
 • Apply Now