កម្មវិធីតេស្តសំភាសន៍ធ្វើការប្រទេសជប៉ុន

 • Location Overseas
 • Salary Negotiable
 • Number of Hiring 100
 • Working Term Full Time
 • Closing Date Jan 7, 2018
 • Job Description

    ឱកាសការងារប្រទេសជប៉ុន 800$-1500$, ប្រាក់ម៉ោង7$-9$/ម៉ោង
  កម្មវិធីសំភាសន៍តេស្តជ្រើសរើសមាន:
  15/11/2017 : សំភាសន៍ជ្រើសរើសបុរសផ្នែកផ្សារដែក
  20/11/2017 : សំភាសន៍ជ្រើសរើសបុរសផ្នែកសំណង់ចងដែកនិងរៀបពុម្ពដែក
  31/11/2017 : សំភាសន៍ជ្រើសរើសទាំងប្រុស​ ទាំងស្រី មានច្រើនផ្នេក​

  ​​*** ទទួលចុះឈ្មោះរាល់ថ្ងៃមិនបង់ប្រាក់​ HATHA JOB CENTER
  អគារ32(ជាប់ចំហៀងខាងក្រោយសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ)
  ផ្លូវបំបែកច្រមុះ​​ជ្រូកស្ទឹងមានជ័យ ជិតផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី។
  + ទំនាក់ទំនង/CONTACT PERSON : 081 787 381 (យ៉ា)

   

  Job Requirements

   
 • Contact Information

 • Company Name HATHA JOB CENTER
 • Contact Person Hatha Job Office
 • Phone 023 691 676 1
 • Email hathajob@yahoo.com
 • Website http://www.hathajob.com%20;%20www.facebook.com/hathajobcenter%20%20
 • Apply Now

Related Jobs